Elevi in costume.

Alegeți anul pentru care vreți să vedeți rezultatele2013 2014 2015

Coordonatorul sectiunii de concurs a fost prof. Catalina Rotarupoza

Participanţi


Elevi din clasele de gimnaziu și liceu


Structura probei de concurs


Secţiunea vizează reprezentarea pe scenă a unor aspecte legate de viaţa politică şi social-culturală specifice epocii domnitorului Dimitrie Cantemir.

Durata fiecărei intervenţii: max 5-7 minute.


poza

poza

Criterii de evaluare


– 35% – gradul de documentare al lucrării (alegerea textului, cunoştinţe lexicale de epocă)

– 25% – originalitatea costumelor

– 20% – dicţia candidatului

– 20% – jocul scenic
Jurizarea


Va fi asigurată de o comisie formată dintr-un preşedinte – cadru didactic universitar şi trei membri (cadre didactice), desemnaţi de organizatorii concursului.

Deciziile juriului sunt definitive. Nu se admit contestaţii

poza

poza

Notă


Alegerea materialelor pentru realizarea costumelor prezentate în secţiune rămâne la latitudinea candidaţilor.