Introducere


Concursul Urmaşii Principelui Cantemir reuneşte, ca un omagiu adus ilustrului cărturar Dimitrie Cantemir, la ziua sa de naştere, Sf. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de mir, lucrările elevilor de pretutindeni, în spiritul valorilor cultural-creştine universale.

Acest concurs îşi propune să valorifice competenţele elevilor de liceu şi de clasa a VIII-a în abordarea interdisciplinară, potentialul lor creativ, imaginaţia cultural-ştiinţifică, într-un demers personalizat de cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor în care a activat şi creat Dimitrie Cantemir: literatură, etnografie, folclor, limbă şi cultură latină, greacă, rusă, turcă, italiană, persană, arabă; istorie, geografie, ştiinţe politice, ştiinţe juridice, strategie şi tactică militară, diplomaţie, anatomie; filosofie, logică, teologie, matematică, arhitectură, muzică, pedagogie.

Obiective


1. Promovarea operei şi personalităţii Domnitorului Dimitrie Cantemir, patronul spiritual al liceului;

2. Realizarea unor modalităţii complementare, intercurriculare de muncă intelectuală a elevilor şi de evaluare a competenţelor dobândite de aceştia in cadrul diverselor discipline şcolare;

3. Implicarea elevilor în activitatea de documentare, cercetare, analiză şi observare a elementelor cultural-ştiinţifice prezente în opera lui Dimitrie Cantemir şi aprecierea critică a ecoului acestora în contemporaneitate;

4. Încurajarea creaţiilor personale ale elevilor în domeniile în care s-a remarcat Dimitrie Cantemir;

5. Stimularea spiritului competiţional.

Premise


• Deschiderea către tainele cunoaşterii interdisciplinare - o modalitate de lărgire a orizontului de formare a adolescentului, de eficientizare a procesului educativ prin promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice autentice;

• Disponibilitatea elevilor şi a profesorilor îndrumători de a contribui la cunoaşterea operei şi valenţelor multiple ale domnitorului şi intelectualului de marcă Dimitrie Cantemir în numeroase domenii de cunoaştere.


Oportunitati


• Posibilitatea de a atinge performanţe în cercetarea ştiinţifică printr-un demers interdisciplinar, de a identifica realităţi istorice, geografice, etnografice, culturale, sociale, economice, etc. în scopul realizării unei laborioase munci de documentare şi creaţie.

• Colaborarea elevilor cu profesori de diverse specializări în scopul analizării şi sintetizării informaţiilor dobândite în urma studierii unei vaste bibliografii, finalizată printr-o lucrare originală.

Parteneri


• Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi

• Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău, Republica Moldova

• Universitatea de Artă „George Enescu” Iaşi

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

• Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi

• Liceul de Artă „N. Plămădeală” Chişinău

• U.A.P. Iaşi

• Asociaţia Profesorilor de Arte Vizuale din România


Monologul lui Cantemir, interpretat de elevul T. Ostafie


Coordonatori


Concursul, ca manifestare complementară a Simpozionului Naţional “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”, este coordonat de:

-prof. dr. Ana-Irina Iorga

-prof. dr. Anca Dimitriu.

Responsabila concursului este:

-prof. Beatrice Balaur