Alegeți anul pentru care vreți să vedeți rezultatele

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Coordonatorul sectiunii de concurs a fost prof. dr. Ofelia HuțulParticipanţi


Elevi din clasele de gimnaziu şi din clasele de liceu.


poza

poza

Structura probei de concurs


Concurs interdisciplinar ce acoperă următoarele domenii: desen, pictură, grafică.Criterii de evaluare


Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care concurenţii îl dovedesc prin lucrarea realizată. Se vor descalifica lucrările unde se observă intervenţii străine autorilor, cele care nu respectă tematica concursului, dimensiunile stabilite şi termenele de predare. Se va urmări transpunerea operei Principelui Dimitrie Cantemir, a vieţii acestuia sau asemănarea portretului cu modelul în viziunea proprie fiecărui participant. Se va avea în vedere, de asemenea, respectarea tehnicii de lucru aleasă.poza

poza

Jurizarea


Jurizarea exponatelor va avea loc în Galeriile gazdă “Monique Roussel”, unde se vor organiza expoziţiile pe subsecţiuni. Vernisarea va fi făcută de către organizatorii şi partenerii concursului. Expedierea poştală a rezultatelor va fi făcută ulterior, prin plicuri autoadresante. Nu se admit contestaţii. Lucrările trimise nu se restituie.


Cerinţe generale


a. Lucrările elaborate trebuie să aibă sau să sugereze subiecte din sfera preocupărilor sau operelor Principelui Dimitrie Cantemir, respectiv portretul acestuia;

b. Lucrările elevilor vor fi elaborate în format A4 sau A3;

c. Sunt acceptate toate tehnicile de lucru, fiecare autor are dreptul de a participa la mai multe secţiuni.poza