2008Nr. crt. Nume elev Titlu lucrare Prof. coordonator Scoala provenienta
1 Ion Victor Bădilaş Problema existenţei lui Dumnezeu Prof. Adela Jitaru Colegiul „Mihail Sadoveanu”, Paşcani, România
2 Oana Cioclu, clasa a XII-a Ştiinţa logicii şi principiile ei desuete Prof. dr. Ana-Irina Iorga Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
3 Henea Iulian - clasa a XI-a, Daniel Crihan - clasa a XI-a Alimentaţia sănătoasă o problemă a zilelor noastre Prof. gr. I Daniel Cezar Humelnicu Gr. Şc.”Ştefan Procopiu”- Iaşi, România
4 Bogdan Vlad Duduman - clasa a XII–a Teoria Corzilor Prof. Ioan Gherman Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi, România
5 Dina Gasco - clasa a XII-a Dimitrie Cantemir – o cercetare asupra religiei mahomedane Prof. Iolanda Miron Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
6 Andy–Cristian Holcă, Cornelius-Eduard Carp Corporatismul în viziunea lui Mihail Manoilescu Prof. Adina Cucoş C. N. “Ştefan cel Mare”, Târgu-Neamţ, România
7 Claudia Pleşca - clasa a VI-a Explicarea Rugăciunii Domneşti de către principele Dimitrie Cantemir în Locuri obscure Prof. Cristina Bodoaşcă Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
8 Silviu Olariu - clasa a XII-a, Adrian Badi - clasa a XII-a, Bogdan Duduman - clasa a XII-a Figuri reprezentative ale gândirii româneşti Prof. dr. gr.I Irina Iorga, prof. gr.I Anca Uriciuc Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
9 Teodora Gabriela Ţifui - clasa a XII-a Personalitatea lui Dimitrie Cantemir din perspectiva psihologiei moderne Prof. dr. Ana Irina Iorga Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
10 Raluca Antoche - clasa a XII-a Introducere în logica Kantiană Prof. dr. Ana Irina Iorga Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
11 Andreea Luiza Luchian - clasa a XI-a Mircea Eliade, profet al neamului românesc Prof. Irina Elena Aporcăriţei Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Paşcani, România
12 Adrian Badi - clasa a XII-a Imhotep - sau zdruncinarea tuturor fundamentelor ştiinţifice Prof. gr.I Ioan Gherman Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iasi, România
poza poza poza

Comisia secţiunii Sacrosancta Scientia, de la stânga la dreapta: preot lect. univ. dr. Daniel Niţă Danielescu (facultatea de teologie ortodoxă „Dumitru Stăniloae”), prof. Cristina Bodoaşcă (Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”), prof. univ. dr. Constantin Marin (facultatea de filosofie)