2008


Nr. crt. Nume autor Titlu lucrare Prof. coordonator Şcoala de provenienţă
1 prof. Ghircuţa Livia Problema Europei. Ideile de naţiune, stat şi frontieră în lucrările lui George Sofronie - Liceul Teoretic “Aurel Lazăr”, Oradea
2 prof. Mirela Butoi Evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor în municipiului Brăila în perioada 1988-2007 - -
3 prof. Alexa Georgica Modificări antropice ale mediului geografic în decursul timpului pe teritoriul României - Colegiul de Artă “Octav Băncilă” Iaşi
4 prof.gr.I Cristina Gherman Superlative geografice din România - Grup Şcolar „Anghel Saligny“ Iaşi
5 prof. Asaftei Mihaela Dimitrie Cantemir - mare cǎrturar şi patriot - S. A. M. Coarnele Caprei
6 prof. dr. Doina Calistru Educaţia apuseană a generaţiei paşoptiste – premisă a modernizării - Şcoala “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi
7 prof. Elena Madalina Turcu Observaţii fizico-geografice ale Culmii Holmului din Dealul Mare Hârlău - -
8 prof. Lavinia Popescu Dimitrie Cantemir - „ctitor al conştiinţei noastre naţionale, latine şi europene - Şcoala cu cls.I-VIII, Nr. 2, Murfatlar, jud. Constanţa
9 înv. Tincuţa Habib-Sabǎu Descrierea Moldovei - operǎ reprezentativǎ a marelui cǎrturar Dimitrie Cantemir - Şcoala “Ionel Teodoreanu” Iaşi
10 prof. gr. I Iliescu Elena & prof. gr. I Munteanu Daniela Proiecte educative ale Eco – Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi
11 inst. Iuliu -Laurian Popovici Dimitrie Cantemir – primul dascăl român de anvergură occidentală - Şcoala Dângeni, jud. Botoşani
12 prof.dr. Florina Axente An interdisciplinary approach to herbs and spices - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi
13 prof. Ioana Corina Rotaru Satul românesc în trecut - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi
14 Movila Ioana,clasa a XII a Dimitrie Cantemir Prof. Anca Corduneanu Colegiul National “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ
15 Teodora Albu, Roxana Ţigăeriu Iaşi 600 Prof. Butnaru Maria Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
16 Bejan Flavian clasa a XII-a Descriptio Moldaviae ? Prof. Petru Flenchea Liceul Teologic Romano - Catolic Sf. Francisc de Assisi” Roman
17 Burdea Camelia, Alexandra,clasa a XII-a Dimitrie Cantemir - omul şi epoca Prof. Miron Iolanda Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
18 Popescu Mădălina, Clasa a XII-a Programul „Iaşi 600” – de la teorie la practică Prof. Maria Butnariu Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
19 Hăvârneanu Darie Soluţia integrată a Uniunii Europene privind combaterea schimbărilor climatice - Colegiul Naţional: “Costache Negruzzi” – Iaşi
20 Prepeliţă Alexei cl. a XII-a & Hâncu Andrei Anul I Rolul reliefului în luptele medievale româneşti. Ioan Vodă cel Cumplit şi bătăliile antiotomane purtate pe teritoriul Basarabiei Prof. dr.Ana-Irina Iorga Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi & Fac. de Geografie, Republica Moldova,
21 Covrig Alexandru clasa a XII-a Descrierea Moldovei – monografie a moldovenilor Prof. Murariu Laura Grup Şcolar “Gheorghe Asachi” Galaţi
22 Bogdan Duduman Peştera Postojna – un miracol al lumii subterane Prof. Florin Dăscălescu Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
23 Paul Gabriel, Simon Emanuel cls.a-XII-a Dimitrie Cantemir – personalitate multilaterală a culturii române şi europene Prof. Petru Flenchea Liceul Teologic “Sfântul Francisc de Assisi” Roman
24 Octavian Branche, clasa a IX- a Dimitrie Cantemir – Imaginea şi practica domnească a unui ideolog – Mărturii contemporane Prof. Luminiţa Bordianu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ
25 Elena Roşu, cl. a XII-a Elemente de strategie militară românească: Mihai Viteazul Prof. dr. Ana Irina Iorga Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
26 Beatrice Elena Chisanovici, cl. a XI-a Genocidul Armean Prof. Butnaru Maria Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
27 Ludmila Cazacu, cl. a XI-a Drama românilor din Basarabia după anul 1940 - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi
28 George Cristian Potrivitu, prof. coordonator Adina Cucoş – Grigore Un mariaj nereuşit – relaţiile dintre Germania şi Uniunea Sovietică între 1920 – 1940 - Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Târgu Neamţ, jud. Neamţ
poza
poza
poza
poza
poza
poza
poza