BACALAUREAT 2020 - sesiunea iunie – iulie

 

În atenția candidaților înscriși la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași

Repartizarea elevilor E.a)    subiecte și bareme

Repartizarea elevilor E.c)    subiecte și bareme

Repartizarea elevilor E.d)    subiecte și bareme

Candidații înscriși vor susține Examenul de Bacalaureat la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași. Probele scrise ale Examenului de Bacalaureat 2020 vor avea loc la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, Str. Decebal, nr. 13, în următoarele zile:

  • 22 iunie 2020 - Limba și literatura română - proba E.a
  • 24 iunie 2020 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c
  • 25 iunie 2020 - Proba la alegere a profilului și a specializării - proba E.d

Ora de începere a fiecărei probe este 9.00. Accesul candidaților în săli se face între 7.30 - 8.30, pe baza unui act de identitate.

Candidații se vor legitima la examen cu cartea de identitate. Vor fi acceptate inclusiv cărțile de identitate a căror valabilitate a expirat în timpul stării de urgență, în condițiile prevăzute de OUG 70/2020 (se menține valabilitatea actelor de identitate expirate în timpul stării de urgență sau înainte cu cel mult 15 zile de la instituire, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări).

Informații legate de accesul candidaților în sălile de examen, repartizarea pe săli etc. vor fi afișate la avizierul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași de către Comisia Centrului de examen.